OM MIG

Du kommer med dine udfordringer, som du har svært at bede om hjælp til. Du kan få snakket om dine problemer og få hjælp og redskaber til at finde din vej med at håndterer problemer. med afhængighed.

Afhængighed har mange forskellige former – overbekymring, overdreven brug af mobil, overspisning, overplanlægning, overgearet arbejdeaktivitet, overforbrug, overoverdrivelse eller selvmedicinering.

Det er langt fra alle som trænger til hjælp med afhængighedsproblemer bliver set, mødt og behandlet ud fra den grundlæggende forståelse af afhængighed. Mange bliver mødt med et valg om at lægge sin afhængighed væk eller erstatte den af en ny og mere selvdestruktiv afhængighed.